• Zaufany
  ADWOKAT
  Partner w biznesie, pomoc w kłopotach.
  Kontakt
 • Praktyka Adwokacka
  Prawo gospodarcze
  Prawo rodzinne
  Odszkodowania
  Prawo administracyjne
  Prawo karne
  IT i własność intelektualna
  O Kancelarii

O Kancelarii


Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Kaszy świadczy usługi prawne zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym. Obsługa prawna sprawowana przez Kancelarię przybiera formę zarówno doraźnej pomocy, jak i wieloletniej współpracy czy też prowadzenia złożonych spraw sądowych.

Zasady Współpracy


Przed nawiązaniem współpracy strony ustalają model wynagrodzenia oraz omawiają zakres niezbędnej pracy.

Główne obszary praktyki adwokackiej


Prawo gospodarcze

Stała obsługa prawna firm, sporządzanie umów, opinii oraz zastępstwo procesowe.

Prawo rodzinne

Rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne oraz z zakresu ustalenia prawa do opieki.

Odszkodowania

Spory z ubezpieczycielem, reprezentowanie klienta przedsądowe i sądowe.

Prawo administracyjne

Odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych.

Prawo karne

Obrona w procesie karnym, apelacje, reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych.

IT i własność intelektualna

Obsługa start-upów, rejestrowanie znaków towarowych i zastępstwo przed sądem.