Skip to main content

Limit wpłat na IKZE i IKE w 2023 roku

Osoby inwestujące na giełdzie zdają sobie sprawę, że dochód uzyskany z takiej działalności podlega opodatkowaniu 19-procentowym zryczałtowanym "podatkiem Belki". Coraz bardziej popularnymi formami optymalizacji podatkowej w tym zakresie stają się...
Read More