Skip to main content
podatki

Limit wpłat na IKZE i IKE w 2023 roku

By 9 listopada 202214 listopada, 2022No Comments

Osoby inwestujące na giełdzie zdają sobie sprawę, że dochód uzyskany z takiej działalności podlega opodatkowaniu 19-procentowym zryczałtowanym „podatkiem Belki”. Coraz bardziej popularnymi formami optymalizacji podatkowej w tym zakresie stają się Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

IKZE oraz IKE łączy to, że corocznie możemy wpłacić na tego rodzaju konta jedynie z góry określoną kwotę maksymalną, której limit jest z każdym kolejnym rokiem podwyższany. Warto zatem wiedzieć, z jakich limitów będziemy mogli skorzystać w roku kalendarzowym 2023.

Poniżej przedstawiamy zatem limity wpłat na IKZE i IKE w 2023 roku.

  1. Wysokość kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023 wynosi 8.322 zł
  2. Wysokość kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w roku 2023 wynosi 12.483 zł
  3. Wysokość kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 wynosi 20.805 zł.

 

Źródła:

  1. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023
  2. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023